Dzisiaj jest: 7.8.2022, imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

URLOP MACIERZYŃSKI W UK

Dodano: 4 lata temu Czytane: 4674 Autor:

URLOP MACIERZYŃSKI W UK. MATERNITY LEAVE AND STATUARY MATERNITY PAY

URLOP MACIERZYŃSKI W UK

Urlop macierzyński w Wielkiej Brytanii oparty jest na innych zasadach niż te panujące w Polsce. Warto jeszcze na początku ciąży zapoznać się z podstawami prawnymi odnoszącymi się do Maternity Leave,  aby wiedzieć co nas czeka podczas urlopu macierzyńskiego i żeby móc się do niego w pewien sposób przygotować.

URLOP MACIERZYŃSKI W UK

W Wielkiej Brytanii urlop macierzyński może trwać 52 tygodnie. Pierwsze 26 tygodni stanowią tzw. "Ordinary Maternity Leave", pozostałe 26 tygodni "Additional Maternity Leave".
Dość ważnym aspektem urlopu macierzyńskiego w UK, w przeciwieństwie do urlopu w Polsce jest fakt, można go zacząć jeszcze podczas trwania ciąży.
W UK kładzie się bardzo duży nacisk na aktywność zawodową kobiet ciężarnych i zwolnienie chorobowe można uzyskać jedynie, jeżeli ciąża jest zagrożona. Zazwyczaj kobiety pracują do 6 lub 7 miesiąca ciąży.
Urlop macierzyński (Maternity Leave) można rozpocząć najwcześniej 11 tygodni przed planowaną datą porodu. To do Ciebie należy decyzja, kiedy chcesz go zacząć. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej reguły. Pierwszym jest sytuacja, gdy urodzisz dziecko wcześniej niż planowana data rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. Drugi wyjątek ma miejsce, gdy zdecydujesz się na urlop macierzyński później niż 4 tygodnie przed planowaną datą porodu i w tym czasie nie przyjdziesz do pracy z powodu dolegliwości ciążowych. Powiedzmy, że decydujesz się na urlop macierzyński tydzień przed "godziną W" ale źle się czujesz i trzy tygodnie przed planowaną datą porodu przechodzisz na zwolnienie chorobowe. W tym wypadku Twój urlop macierzyński przesuwa się i rozpoczyna się od pierwszego dnia Twojej nieobecności.

STATUARY MATERNITY PAY AND MATERNITY ALLOWANCE

W Wielkiej Brytanii zasiłek macierzyński jest wypłacany przez pracodawcę bądź przez Job Centre, czyli odpowiednik polskiego Urzędu Pracy.
Zasiłek wypłacany przez pracodawcę nosi nazwę Statuary Maternity Pay (SMP), natomiast przez JobCentre Maternity Allowance.
Jeżeli nie kwalifikujesz się do otrzymania Statuary Maternity Pay ani Maternity Allowance możesz starać się o Employment and Support Allowance.

STATUARY MATERNITY PAY (SMP)

Zasiłek macierzyński, wypłacany przez pracodawcę, jest płatny przez 39 tygodni. Przez pierwsze 6 tygodni uzyskujemy 90% średnich zarobków przed potrąceniem podatków (gross). Przez następne 33 tygodni wypłacane jest 140.98 funtów lub 90% średnich tygodniowych zarobków, w zależności od tego, która kwota jest niższa. Jeżeli średnia Twoich tygodniowych zarobków wynosiła więcej niż 140.98 funtów, uzyskujesz 140.98. Natomiast jeżeli zarabiałaś mniej niż ta kwota, wtedy zostanie wypłacone Ci 90% średnich zarobków. Dodatkowo od kwoty Statuary Maternity Pay zapłacisz podatek oraz NI.

Aby zakwalifikować się do Statuary Maternity Leave musisz po pierwsze być zatrudniona jako "employee", ponadto musisz poinformować swojego pracodawcę nie później niż 15 tygodni przed planowaną datą porodu, kiedy chcesz zacząć urlop macierzyński. Pracodawca może zażądać oświadczenia na piśmie.

Aby zakwalifikować się do zasiłku SMP musisz spełnić następujące warunki:
- zarabiać nie mniej niż 113 funtów tygodniowo,
- poinformować swojego pracodawcę nie później niż 28 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia Statuary Maternity Pay o dniu, w którym chcesz go rozpocząć,
- musisz przedłożyć swojemu pracodawcy zaświadczenie, że jesteś w ciąży. Zaświadczeniem może być list od doktora, położnej lub certyfikat MATB1 . MATB1 jest najprostszym do uzyskania potwierdzeniem ciąży. Bez problemu dostaniesz dokument podczas rutynowego spotkania z Twoją położną. Nie możesz jednak uzyskać go wcześniej niż 20 tygodni przed planowaną datą porodu,
- musisz pracować dla tego samego pracodawcy łącznie 26 tygodni w czasie tzw."qualifying week", czyli przed 15-tym tygodniem od planowanej daty porodu. Troszkę zagmatwane? Prostym językiem mówiąc, od momentu, w którym pozostało 15 tygodni do Twojego urlopu macierzyńskiego musisz mieć przepracowane 26 tygodni u tego samego pracodawcy. Przykładowo powiedzmy, że termin porodu masz wyznaczony na 2 stycznie 2018 roku. W takim wypadku, aby kwalifikować się do SMP musisz pracować przynajmniej od 21 marca 2017 roku. Jeżeli przerwałaś stosunek pracy podczas trwania lub po zakończeniu "qualifying week" wciąż kwalifikujesz się do otrzymania Statuary Maternity Pay.
Z zasady musisz przepracować nieprzerwanie 26 tygodni u tego samego pracodawcy, jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Dopuszczane są "przerwy" w ciągu tych 26 tygodni, które wynikają z sytuacji, gdy:
- jesteś nieobecna w pracy ze względu na chorobę, wypadek, ciążę, poród,
- byłaś w tym czasie na urlopie macierzyńskim,
- nie byłaś na urlopie macierzyńskim, jednak wzięłaś przerwę, by urodzić dziecko,
- nie pracowałaś przez jakiś czas, ponieważ pracodawca nie był w stanie zapewnić Ci żadnej pracy,
- zostałaś nieprawnie zwolniona z pracy, lecz na mocy Ustawy o Prawach Pracowniczych z 1996 roku zostałaś przywrócona do pracy,
- byłaś nieobecna w pracy z powodu sporu branżowego, np. brałaś udział w strajku.
Istnieją również pewne wyjątki, od zasady, że musisz być zatrudniona u tego samego pracodawcy. Należą do nich sytuacje, gdy:
-jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zostało przejęte przez inną firmę,
-nastąpiła zmiana w partnerach, przedstawicielach lub powiernikach, którzy Cię zatrudniają,
-przenosisz się od jednego pracodawcy do drugiego, w czasie, gdy są od siebie zależni, tzn. jeden pracodawca ma kontrolę nad drugim, lub oba są kontrolowane przez trzeci podmiot.
- jesteś nauczycielką w szkole prowadzonej przez lokalny urząd oświatowy i przenosisz się do innej szkoły, prowadzonej przez ten sam organ.

Jeżeli nie kwalifikujesz się do uzyskania Statuary Maternity Pay, Twój pracodawca powinien dać Ci SMP1 Form w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji. W takiej sytuacji nie musisz wpadać w panikę ;) Zostanie Ci wypłacone Maternity Allowance.

Dla kobiet, które pobierają Statuary Maternity Pay przysługuje prawo do podwyżki, płatnego urlopu oraz powrotu do pracy. Podczas urlopu macierzyńskiego jesteś cały czas pełnoprawnym pracownikiem. Wszelkie bonusy, które przysługują z racji Twojego stanowiska, powinny być wypłacane. Po drugie, podczas urlopu macierzyńskiego "zbierasz normalne" dni urlopowe. W wielu miejscach pracy istnieje reguła, że nie można wziąć więcej niż 14 dni wolnego za jednym razem, jednak w tej sytuacji zasada ta nie obowiązuje. Twój pracodawca nie może Ci odmówić wzięcia w całości płatnego urlopu.

Tak, jak wcześniej wspomniałam, przez pierwsze 6 tygodniu uzyskujesz 90% średnich zarobków. Ponadto, aby uzyskać SMP musisz zarabiać więcej niż 113 funtów tygodniowo. Większość z nas zastanawia się w takim razie, jaki okres rozliczeniowy brany jest pod uwagę do określenia średnich zarobków. Postaram się nakreślić sposób, w jaki oblicza się wskazany okres rozliczeniowy (przygotuj kalendarz, długopis i dużo wolnego papieru ;)
Bardzo ważne jest, aby wiedzieć jaki okres zatrudnienia liczy się do obliczenia Statuary Maternity Pay już na początku ciąży. Warto wtedy postarać się o dodatkowe nadgodziny i unikać niepłatnego urlopu.

Obliczenie tego okresu jest dość problematyczne, lecz postaram się to wyjaśnić w dość prosty i przejrzysty sposób.
1. Po pierwsze należy obliczyć Qualifying Week.
Qualifying Week jest piętnastym tygodniem (licząc od niedzieli do soboty) przed planowaną datą porodu. Przyjmijmy w naszych obliczeniach, że planowaną data naszego porodu jest 2 sierpnia 2018 roku. 2 sierpień wypada w czwartek, dlatego musimy się cofnąć do ostatniej niedzieli, poprzedzającej naszą datę porodu. W tym wypadku będzie to 29.07.2018. Od tego dnia cofamy się 15 tygodni, a więc do dnia 15.04.2018. W ten sposób określamy Qualifying Week, czyli od 15.04.2018 do 22.04.2018. (jeden tydzień od wskazanej daty).
2. Kolejną rzeczą, którą musimy obliczyć jest Relevant Period, czyli okres, który jest brany do obliczenia średnich zarobków.
Zazwyczaj jest to 8 tygodni od Qualifying Week. Ostatnim dniem Relevant Period jest ostatni płatny dzień w czasie Qualifying Week. Wracając do naszego przykładu. Qualifying Week jest od 15.04.2018 do 21.04.2018 (od niedzieli do soboty). Przyjmując, że dostajemy zawsze wypłatę w piątek, wtedy ostatnim dniem Relevant Period jest 20.04.2018 (piątek). Ok. znamy koniec Relevant Period. Ponieważ trwa on 8 tygodni, musimy cofnąć się o 8 tygodni, aby poznać jego początek. W naszej sytuacji będzie to 23.02.2018.
Podsumowując, dla osoby, której termin porodu wypada na 2 sierpnia, która ma wypłacane tygodniówki zawsze w piątki, Relevant Period, czyli czas, który bierze się pod uwagę, aby obliczyć średni tygodniowy zarobek potrzebny do SMP, przypada od 23.02.2018 do 20.04.2018.
Aby obliczyć nasze średnie zarobki musimy zebrać wszystkie zarobki z tego okresu i podzielić przez 8 (ilość tygodni).
Jeżeli średni zarobek wynosi mniej niż 140.98 funtów, wtedy przez cały okres płatnego urlopu macierzyńskiego (39 tygodni) zostanie wypłacone 90% Twoich zarobków. Powiedzmy, że zarabiasz 130.50 funtów tygodniowy. Twój tygodniowy zasiłek macierzyński będzie wynosił 117.90 funtów. W przeciwnym wypadku, gdy średnie tygodniowe zarobki przekraczają 140.98 funtów, przez pierwsze 6 tygodni zostanie Ci wypłacone 90% Twoich zarobków. Załóżmy, że Twoje średnie zarobki wynoszą 460.50 funtów tygodniowo. W takiej sytuacji przez pierwsze 6 tygodni uzyskasz 414.90 funtów, natomiast przez kolejne 33 tygodni tylko 140.98 funtów tygodniowo.
Jak wygląda sytuacja dla kobiet, które dostają wypłaty miesięczne?
W naszym przykładzie Qualifying Wekk wypada od 15.04.2018 do 21.04.2018. Powiedzmy, że dostajesz wypłatę 10tego dnia miesiąca. W takiej sytuacji ostatnia Twoja wypłata przed 15.04.2018 była 10.04.2018. W tej sytuacji do obliczenia SMP powinnaś wziąć pod uwagę wynagrodzenie od 10.02.2018 do 10.04.2018. Cofamy się bowiem o 8 tygodni. Z racji faktu, że Twoje zarobki są miesięczne, cofasz się o dwa miesiące. Następnie obliczasz następująco średnie zarobki: Sumę wynagrodzenia za dwa miesiące dzielisz przez 2 (2 miesiące), następnie mnożysz przez 12 (liczba miesięcy w roku), a następnie dzielisz przez 52 (liczba tygodni w roku).
Przykład: od 10.02.2018 do 10.04.2018 zarobiłaś łącznie 3684.00 funtów.
3684.00/2 = 1842.00.
1842.00 *12 = 22 104.00,
22 104.00/52 = 425.08.
Średnie tygodniowe dochody w tym wypadku wynoszą 425.08 funtów. A więc przez pierwsze 6 tygodni uzyskasz 382.5 funtów (90% z 425.08), a przez kolejne 33 tygodni 140.98 funtów.

Warto zwrócić uwagę, że do obliczenia średnich zarobków bierze się pod uwagę wszystkie nadgodziny, bonusy, płatne lub bezpłatne urlopy. Weźmy pod uwagę sytuację, gdy w okresie, który liczy nam się do Statuary Maternity Pay jesteśmy chore i nasz pracodawca nie zapewnia nam Company Sick Pay. Jeżeli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim i otrzymujemy od państwa Statuary Sick Pay (89.35 funtów tygodniowo) niestety, ale pod uwagę są brane tylko te kwoty, które uzyskamy podczas naszego chorobowego. A więc przypuśćmy, że przed ciążą zarabiałaś 400 funtów. Jednak twoja ciąża jest zagrożona lub z innego powodu jesteś na zwolnieniu chorobowym. Twój pracodawca nie zapewnia Ci Company Sick Pay i dostajesz jedynie od państwa 89.35 funtów tygodniowo. W takim wypadku do obliczenia średnich zarobków bierze się pod uwagę wyżej wymienioną kwotę. W uproszczeniu Twoje średnie zarobki, które są podstawą do obliczenia Maternity Pay wynoszą 89.35 funtów tygodniowo. W tej sytuacji nie kwalifikujesz się do Statuary Maternity Pay, wypłacanego przez pracodawcę, gdyż jeden z warunków mówi, że musisz zarabiać nie mniej niż 113 funtów na tydzień. Nieważne, że wcześniej zarabiałaś 1600 funtów miesięcznie. W tej sytuacji musisz zgłosić się do Job Centre po Maternity Allowance.
Statuary Maternity Pay możesz obliczyć również w kalkulatorze na rządowej stronie GOV.UK. Po artykułem zamieszczam link wraz z artykułami, które mogą Ci pomóc :)
Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją Twojego pracodawcy odnośnie Statuary Maternity Pay (np. uważasz, że pracodawca płaci Ci mniej niż powinien) poproś go o pisemne wytłumaczenie sytuacji. Możesz zgłosić sprawę do HM Revenue and Customs pod numerem 0300 200 3500.

Jak wygląda sytuacja, gdy masz dwie prace?
Mam dla Ciebie dobrą nowinę :) Jeżeli jesteś zatrudniona u dwóch pracodawców i w dwóch miejscach pracy kwalifikujesz się do Statuary Maternity Pay, wtedy możesz otrzymać podwójny zasiłek. Co więcej, możesz rozpocząć Urlop Macierzyński w różnym czasie. A więc, w jednej pracy możesz przejść na Maternity Leave 11 tygodni przed planowaną datą porodu a w drugiej możesz z tym zaczekać aż do dnia narodzin Twojego dziecka. Jeżeli natomiast w jednym miejscu pracy kwalifikujesz się do Statuary Maternity Pay, natomiast w drugim nie spełniasz warunków, wtedy przysługuje Ci jedynie SMP. Nie możesz w tej sytuacji starać się o Maternity Allowance.
Podobnie sytuacja wygląda, gdy masz dwa różne kontrakty u tego samego pracodawcy. Jeżeli spełniasz warunki do SMP to masz prawo do podwójnego zasiłku.Warto jednak podkreślić, że zasady te odnoszą się jedynie do sytuacji, gdy miałaś dwie prace/dwa kontrakty w okresie, który bierze się pod uwagę do obliczenia Statuary Maternity Pay.
Sytuacja przedstawia się inaczej, jeżeli zaczęłaś drugą pracę podczas urlopu macierzyńskiego. Jeżeli zatrudniono Cię u innego pracodawcy przed urodzeniem dziecka, możesz otrzymywać zasiłek macierzyński jedynie do daty porodu. Natomiast, jeżeli rozpoczęłaś pracę podczas urlopu macierzyńskiego, już po urodzeniu dziecka jesteś zobligowana do poinformowania o tym fakcie Twojego pracodawcy i niestety, ale Statuary Maternity Pay przestanie być płacony. Chciałabym jednak zaznaczyć, że istnieje w prawie angielskim możliwość podjęcia pracy podczas urlopu macierzyńskiego przez okres 10 dni, które nie wpływają w żadnym stopniu na wypłacany zasiłek. Są to tzw "KIT days (Keeping in Touch).

A co w sytuacji, gdy masz bliźniaki?
Zawsze otrzymujesz tę samą kwotę Statuary Maternity Pay, niezależnie czy urodziłaś jedno dziecko czy bliźniaki.

Często słyszałam stwierdzenie, że po zakończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta musi wrócić do swojego miejsca pracy i jeżeli tego nie zrobi będzie zmuszona oddać Statuary Maternity Pay. Nie jest to prawda. Jeżeli zdecydujesz się nie wracać do pracy nie musisz oddawać SMP. Również, jeżeli urlop macierzyński chcesz spędzić w Polsce, nie istnieje ku temu żadna przeszkoda. Statuary Maternity Pay będzie Ci wypłacane, niezależnie gdzie przebywasz.

Tak jak wcześniej wspomniałam, Urlop Macierzyński trwa 52 tygodnie, natomiast zasiłek macierzyński jest wypłacany przez 39 tygodni. Jeżeli zdecydujesz się pozostać na urlopie krócej niż 52 tygodnie, musisz poinformować o tym swojego pracodawcę, nie później niż 8 tygodni przed datą Twojego powrotu.
Warto wiedzieć, że nie w każdej sytuacji pracodawca jest zobowiązany zapewnić Ci te samo stanowisko pracy po Twoim powrocie z urlopu macierzyńskiego. Jeżeli zdecydujesz się wziąć urlop macierzyński dłuższy niż 26 tygodni, wtedy może okazać się, że pracodawca odmówi Ci powrotu na wcześniej zajmowane przez Ciebie, stanowisko, musi jednak zaoferować Ci inne, na nie mniej korzystnych warunkach.

Przydatne linki:
https://www.gov.uk/employers-maternity-pay-leave
https://www.nidirect.gov.uk/articles/statutory-maternity-pay-how-it-worked-out
https://www.gov.uk/maternity-paternity-calculator


 
: Źródło: http://www.emigrantkanazachodzie.pl/2018/01/urlop-macierzynski-w-wielkiej-brytanii.html
Polecane
Zapisz się do newslettera:
ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie, w tym profilowanie, moich danych (także danych osobowych) zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych na stronie PolskieEssex.co.uk oraz naszych Partnerów w celach marketingowych, obejmujących analitykę w calach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług na stronie londynek.net oraz w Internecie.
UWAGA! Nowe niższe ceny za Ogłoszenia Komercyjne i Reklamę!!! TYLKO TERAZ!!! Dodaj darmowe ogłoszenie: Praca - Nieruchomości - Motoryzacja - Sprzedaż - Kupno - Towarzyskie... Wszystkie ogłoszenia prywatne są zawsze bezpłatne :)